Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

SPRZEDAWCĄ i ADMINISTRATOREM danych osobowych jest firma:

IWONA HARTWIG PHU HARTWIG
Adres: Szczury 33C, 63-450 Ostrów Wielkopolski
Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK: jak wyżej
tel. +48 515 279 795
e-mail: [email protected]

Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP : 6171880784 , REGON : 300792368 
Numer rachunku bankowego: 12 1140 2004 0000 3802 5151 4256

Administratorem danych osobowych KONSUMENTA zbieranych za pośrednictwem STRONY HOTELU NA 4 ŁAPY jest SPRZEDAWCA.
Administrator zarejestrował w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbiory danych osobowych przetwarzane w związku z niniejszą stroną www.
Podanie danych osobowych przez KONSUMENTA jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy hotelowania psa może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych KONSUMENT wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.
Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych KONSUMENTA:

  • nazwisko i imię;
  • adres zamieszkania;
  • numer dowodu osobistego;
  • adres e-mail;
  • numer telefonu kontaktowego;
  • imię i rasa psa

Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy USŁUGODAWCĄ i KONSUMENTEM i zrealizowania Umowy hotelowania psa i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.
Jeżeli KLIENT wyrazi zgodę poprzez wpisanie się na listę subskrybentów będzie otrzymywał „newsletter” na podany przez siebie adres e-mailowy. W każdej chwili jest możliwa rezygnacja z usługi newslettera.
KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *